ആണിനെ ആണാക്കുന്ന ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ ഹോര്‍മോണ്‍


Reporter

സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോര്‍മോണ്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ സാധാരണം. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ ഹോര്‍മോണിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതല്‍. ആണിനെ ആണാക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ എന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ പല തരത്തിലും പുരുഷശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും മസിലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍. പുരുഷശരീരത്തില്‍ മസിലുകള്‍ കൂടുതലുണ്ടാകാന്‍ കാരണം ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെയാണ്. മസിലുകള്‍ക്കായി സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് കേട്ടു കാണും. ഈ സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ ഹോര്‍മോണുകള്‍ മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് എല്ലുബലം കൂടും. ഇതിന് കാരണവും ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെ്. ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ കാല്‍സ്യത്തിന്റെ അളവു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. രക്തത്തിന്റെ അളവും പുരുഷന്മാരില്‍ അധികമാണ്. ഇതിന് കാരണവും ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെയാണ്. ഇവ രക്താണുക്കളുടെ ഉല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരില്‍ ശരീരത്തില്‍ ധാരാളം രോമങ്ങളുള്ളതിന് കാരണവും ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെയാണ്. ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ തന്നെയാണ് ഇതിനും കാരണം. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാര്‍ പെട്ടെന്ന് തടിക്കാത്തതിന് കാരണവും ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെയാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ അപചയപ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പുരുഷന്മാരെ ചെറുപ്പമാക്കി നില നിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണവും ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ തന്നെയാണ്. പ്രായത്തെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്താന്‍ ഈ ഹോര്‍മോണിന് സാധിക്കും. പല പുരുഷന്മാരിലും ടെസ്‌റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ അളവു കുറയുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഹോര്‍മോണ്‍ തെറാപ്പിയും ലഭ്യമാണ്. 

PREVIOUS STORY